Agro kapalné pro pokoj. rostliny SMUTNICE 500ml

Forma hnojiva kapalné
  • Kód produktu: 008350
  • EAN kód: 8594005009394
  • Dostupnost:
    Skladem
99
ks
Tisk

Popis produktu

Agro CS FLORIA Kapalné hnojivo pro pokojové rostliny s účinkem proti smutnicím 0,5 l FLORIA Kapalné hnojivo pro pokojové rostliny s účinkem proti smutnicím je speciální plnohodnotné hnojivo pro všechny druhy pokojových rostlin. Zlepšuje celkovou vitalitu rostlin a zvyšuje jejich odolnost vůči chorobám a škůdcům. Obsahuje unikátní aromatické látky, které omezují výskyt mušek – smutnic. Ty se vyskytují v přemokřené půdě, především při nadměrné zálivce. Po aplikaci hnojiva dojde k jejich úplnému vypuzení z interiéru. Unikátní aromatické látky účinkují na mušky smutnice – stačí 4 aplikace Působí proti tvorbě nevzhledných plísní na povrchu substrátu Provoní interiér pomerančovým aroma Dobrá manipulace s výrobkem – odnosné ucho Dávkování: láhev důkladně protřepejte, 1 víčko = 15 ml nalijte do 2 litrů vody a promíchejte; aplikujte roztok přímo na substrát (ne do misky) Výživa rostlin – prevence proti výskytu mušek smutnic: - V období vegetace (březen - září) používejte 1 x za 2 týdny; mimo vegetační období 1 x za 1 měsíce. Při výskytu mušek smutnic: - Použijte 1 x týdně. Aplikaci opakujte min. 4 x za sebou. VAROVÁNÍ: H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H411 Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. UPOZORNĚNÍ P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. P280 Používejte ochranné rukavice. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. (Číselný kód pokynů nemusí být na označení uveden.) Pokyny P101 a P102 se nemusí uvádět na označení výrobku určeného pro profesionální použití.
Načítám, prosím vydržte...

Používáním našeho webu souhlasíte s používáním cookies ve vašem prohlížeči. Více informací

Souhlasím