Bochemit Opti F

Bochemit zelený 1l HOBBY Kapalný fungicidní a insekticidní vodou ředitelný koncentrát pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva.
  • EAN kód: 8595598706257
  • Výrobce: BOCHEMIT
  • Dostupnost:
    Skladem
319
ks
Tisk

Popis produktu

Prevence - Pro kutily, ochrana nového dřeva Bochemit QB Hobby je koncentrovaný kapalný fungicidní a insekticidní přípravek pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva proti plísním, dřevokaznému hmyzu a houbám. K ochraně dřeva v interiéru (drobné střešní konstrukce, podlahy) i exteriéru (střešní podbití, pergoly, ploty). Výrobek po aplikaci vsakuje do dřeva, na povrchu ošetřeného dřeva netvoří vrstvu, ošetřené dřevo nezapáchá. Bezbarvá varianta nezpůsobuje žloutnutí dřeva. Při trvalém zabudování dřeva v exteriéru (třída použití 3) je nutné ošetřené dřevo následně překrýt vhodným krycím nátěrem (např. Bochemit® Estetik). Vhodné pro malé plochy. Účinnost hmyz houby plísně Použití k ošetření menších ploch v interiéru i exteriéru drobné dřevěné stavební prvky stavební řezivo Vydatnost 1 kg koncentrátu = 12,5 m2 Aplikace nátěr postřik máčení Indikační barva zelená Životnost provedené ochrany Interiér: časově neomezená Exteriér: minimálně 10 let, poté kontrola stavu ochrany ve dvouletých intervalech Typové označení dle ČSN 49 0600–1 FB, IP, P, 1, 2, 3, D, S Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS05 Korozivní a žíravé látky_ GHS09 Látky nebezpečné pro životní prostředí_ Signální slovo:_Nebezpečí Standardní věty o nebezpečnosti:_ H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Načítám, prosím vydržte...